Temel 1 kitap dersler

Korece öğrenelim sayfadasından kitapları indirebilirsiniz.

Temel 1 kitap 1. Ders : 입니다. Bildirme eki

Temel 1 kitap 2. Ders : ilgi eki 은/는

Temel 1 kitap 3. Ders : Dinleme, Okuma pratik 30 ~ 33 sayfa

Temel 1 kitap 4. ders 34~39 sayfa Konuşma, Yazma, Soy ağacı

Temel 1 kitap 5. ders 40~42 sayfa 이/가 (주격조사)

Temel 1 kitap 6. Ders : 43~45 sayfa 이/가 아니다. (부정형 서술격 어미)

Temel 1 kitap 7. Ders : 46~48 sayfa dinleme, okuma 가족소개 듣기 읽기

Temel 1 kitap 8. Ders : 49~51 sayfa okuma, yazma 가족소개 읽기,쓰기

Temel 1 kitap 9. Ders : 54~56 sayfa ilgi eki 목적격조사 을/를, Sifat 형용사, Zarf 부사 의 쓰임새와 구분

Temel 1 kitap 10. Ders : 57~59 sayfa 동사(eylem),형용사(sıfat) + 습니다/ㅂ니다 ; Korece Nesne ayarlama 을/를

Temel 1 kitap 11. Ders : 60~61 sayfa 명사(isim)+도(hemde) 목적격조사(nesne ilgi eki) 을/를 Gramer pratik

Temel 1 kitap 12. Ders : 62~64 sayfa Dinleme, Konuşma, Pozitif soru Negatif soru cevaplama mantığı

Temel 1 kitap 13. Ders : 65~67 sayfa Konuşma, Yazma

Temel 1 kitap 14. Ders : 70~73 Eylem 공부하다 만나다, Sıfat 있다 없다, Saygı için eki değişme, 입니다, 합니다, 습니다,

Temel 1 kitap 15. Ders : 74~76 Bağlaç 과/와, 하고 (접속조사) ; ilgi eki 의 (관형격, 소유격조사)

Temel 1 kitap 16. Ders : 77~79 Temel 1, 4 bölüm Dinleme

Temel 1 kitap 17. Ders : 80~83 Temel 1, 4 bölüm Okuma, Yazma

Temel 1 kitap 18. Ders : 80~83 sayfa 날씨 ilgili sıfat (형용사) ve soru formu ~까 ? (mu ?)

Temel 1 kitap 19. Ders : 90~92 sayfa saygı seviyesi 해요체 “~어요” fiil, sıfat + 지 않다. negatif anlamı

Temel 1 kitap 20. Ders : 93~99 sayfa Bölüm 5 Dinleme, Okuma, Yazma

Temel 1 kitap 21 Ders : 100~101 sayfa Bölüm 5 Soru ve Cevap

Temel 1 kitap 22 Ders : 105~107 sayfa Selam vermek 반갑다, 실례하다, 고맙다, 감사하다.

Temel 1 kitap 23 Ders : 108~110 sayfa 에게, 한테, ~만 Gramer

Temel 1 kitap 24 Ders : 111~113 Bölüm 6 Dinleme

Temel 1 kitap 25 Ders : 114~117 Bölüm 6 Okuma, Yazma

Temel 1 kitap 26 Ders : 120~122 어디, 에, 앞, 뒤, 옆, 위, 아래, Nerede bulunduğunu bildiren sıfatlar

Temel 1 kitap 27 Ders : 123~125 ~에, ~에서 Nerede bulunduğunu bildiren sıfatlar

Temel 1 kitap 28 Ders : 126~129 Gramar sorular, Dinleme

Temel 1 kitap 28 Ders : 130~133 Bölüm 7 Okuma, Yazma

Temel 1 kitap 30 Ders : 136~139 Numara, 기수, 서수, 월,일,요일, Takvim okuma,

Temel 1 kitap 31 Ders : 140~143 었, (시간)에 Geçmiş zaman eki

Temel 1 kitap 32 Ders : 144~148 Bölüm 8 Dinleme, Okuma

Temel 1 kitap 33 Ders : 152~155 Bölüm 9 kelimeler 운동, 하지만, 자주, 해요, 해요? 시작하다.

Temel 1 kitap 34 Ders : 156~159 sayfa 부터, ~지 못하다. ~dan ihtibaren, yapamaz

Temel 1 kitap 35 Ders : 160~165 sayfa 9 Bölüm Dinleme, Okuma, Yazma

Temel 1 kitap Ders36 bölüm 10 168 sayfa ~ 183 sayfa 시, 분, ~ 을까, ~읍시다, ~고, Saat okuma, 종합문제

Temel 1 kitap 37 Ders : Bölüm 11 186 sayfa ~ 199 sayfa 한국음식, 인분, 싶어요, 맛, 맵다, 은/는, 이/가, ~ 어서, ~고 싶다.

Temel 1 kitap 38 Ders : Bölüm 12 202 sayfa ~ 215 sayfa 얼마예요?, (물건)을 고르다. ~지만, 보다, 크다, 작다

Temel 1 kitap 39 Ders : Bölüm 13 ; 218 sayfa ~ 231 sayfa 취미, ~을 수 있다. ~ 고 있다.

Temel 1 kitap 40 Ders : Bölüm 14 ; 234 sayfa ~ 247 sayfa 여행 , ~기 전에. ~ 으려고.

Temel 1 kitap 41 Ders : Bölüm 15 ; 250 sayfa ~ 265 sayfa 병걸리다, ~은 후에. ~ 으세요.

Temel 1 kitap 42 Ders : Bölüm 16 ; 268 sayfa ~ 281 sayfa 교통수단, 에서,까지. ~ 으십시오.

Temel 1 kitap 43 Ders : Bölüm 17 ; 284 sayfa ~ 297 sayfa 집들이, 에서, ~어야되다. ~ 고요.